2011. december 15., csütörtök

Környezetvédelem

 Bolygónk legnagyobb ellensége az ember. Nagyon rossz úton haladunk, ezért a fák környezeti hasznáról is kell beszélnünk. Itt ajánlom  Dr Radó Dezső írását, nagyon jól szemlélteti a megoldást,hogy  hogyan lehetne jobb környezetben élnünk. Sajnos a zöld beruházások közel sem érik el azt a szintet, amit végre kellene hajtani. Mindenhol csak a pusztítás nyomai láthatóak.

Oxigéntermelés, a szén-dioxid feldolgozása

A szén-dioxid és víz felhasználásával, fényenergia segítségével növényt gyarapító cukorvegyület és oxigén képződik. Éjszaka a folyamat fordított: oxigént fogyaszt és széndioxidot bocsájt ki. Számítások szerint egy lombköbméter asszimiláló felület egy évben, a vegetációs időszakban 650 gramm oxigént termel és 590 gramm szén-dioxidot dolgoz fel (1 lombköbméter átlag 4 m2 asszimiláló felületnek felel meg). A közfigyelem általában a fák oxigéntermelő képességére irányul. Ennél azonban nagyobb szerepet játszik a szén-dioxidot feldolgozó képesség. Közismert probléma az üvegházhatás, amely a szén-dioxid feldúsulását és emiatt a globális éghajlat változását okozza. A növényzet csökkenő CO2 feldolgozó kapacitása áll szemben az égési folyamatok rohamos CO2 növelő hatásával. (Egy 50 éves fa 50 kg oxigént termel és 68,75 kg CO2-t dolgoz fel egy vegetációs időszakban.)

 Forrás: Radó Dezső dr.

Szennyező anyagok lekötése
A légszennyező anyagok egy részét a fák lombtömege képes lekötni. A szűrő úgy működik, hogy a szilárd szennyező anyagok (porszemcsék a hozzájuk tapadó nehézfémekkel, a korom, olajszármazékok, azbeszt, stb.) megülepednek a leveleken. Az esővíz a szennyeződést időnként lemossa, és a szűrő levélfelület újra üzemképes. A kapacitás függ attól, hogy a fák milyen távolságra vannak a szennyező forrásoktól. Emiatt az utak melletti fasorok és az üzemekhez közeli erdők bírnak nagy jelentőséggel. Egy 40 éves erdő hektáronként és évente 70 tonna szennyező anyagot képes kiszűrni a levegőből. Kutatások szerint 1 lombköbméter levélfelület 4500 gramm szennyező anyagot képes kiszűrni a levegőből egy vegetációs időszak alatt (egy 50 éves fa kapacitása 405 kg szennyezés kiszűrése 1 év alatt).

Levegőnk állapotát figyelembe véve, a legfontosabb hatásnak a szén-dioxid feldolgozását kell tekinteni. 1 hektár 70—80 éves erdő fennállása alatt 900 tonna szenet von ki a levegőből. Egyetlen fa életműködése alatt 20 millió köbméter levegőt képes kémiailag megtisztítani a szén-dioxidtól. Egy idős fa évi oxigénproduktuma közel 200 kg, vagyis több mint egy ember évi felhasználása. Egy autó évi oxigén-felhasználása 5000 kg, azaz ezt már 30 fa tudná pótolni.
Budapesten a fák és az autók sajátos helycseréjének vagyunk a tanúi. Miközben évente legalább 2000 fa pusztul el, addig évente ennek tízszeresével, azaz 15—20 000 darabbal nő az autók száma. A fiatal, asszimiláló felülettel alig rendelkező fák elültetése ellenére reménytelenül nő az olló, amelynek felső szárát az oxigént fogyasztó, szén-dioxidot termelő kapacitás, míg az alsó szárát az oxigént termelő, szén-dioxidot feldolgozó növényállomány alkotja
.
Csákvári erdő
Érdemes ezeken a tényeken elgondolkozni,amíg nem késő....

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése